title

Mero privačių interesų deklaracija

I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.06.11
DEKLARUOJANTIS ASMUO
SAULIUS JAUNEIKA
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188712799)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
NIJOLĖ JAUNEIKIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188712799)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
PRIEDAI:
ID001J 4ID001S 0ID001F 0ID001I 0ID001A 0ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomasDeklaruojantysis
ValstybėLietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas104
PareigosMeras ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data2019.06.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas111568069
Juridinio asmens pavadinimas"SWEDBANK LIZINGAS" UAB
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktasAUTOMOBILIO LIZINGO SUTARTIS NR. LT 184958
Asmuo, kurio ryšys nurodomasDeklaruojantysis
ValstybėLietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas470
PareigosViešojo pirkimo komisijos nariai
Ryšio pradžios data2017.10.25
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas167595759
Juridinio asmens pavadinimasUAB "MOLĖTIŠKIAI"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktasPASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL DEKLARUOJANČIO ŠEIMAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NAMO REMONTO
Asmuo, kurio ryšys nurodomasDeklaruojantysis
ValstybėLietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas355
PareigosPolitinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, Įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data2015.04.16
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas167500661
Juridinio asmens pavadinimasUAB "MOLĖTŲ ŠVARA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktasBUVUSI DARBOVIETĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomasDeklaruojantysis
ValstybėLietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas104
PareigosMeras ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data2019.06.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas302662863
Juridinio asmens pavadinimasUAB NIPPON AUTO
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktasPIRKTAS AUTOMOBILIS

Privačių interesų deklaracijų paieška