title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-03-30
14:32:10
B1-81 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo 278784720210325b1-81.docx
278785720210325b1-81-prie...
2788672787942021033012560...
2021-03-30
14:31:01
B1-91 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 278786720210325b1-91-.doc...
278787720210325b1-91-apra...
278788720210325b1-91-apra...
278789720210325b1-91-apra...
278790720210325b1-91-apra...
278791720210325b1-91apr.-...
27886420210330143135.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-96 Dėl atstovavimo Molėtų rajono savivaldybei Utenos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose 7_2021_03_25_b1-96.docx
27847220210329134402.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-95 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2021_03_25_b1-95.docx
27846420210329134246.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-94 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2021_03_25_b1-94.docx
27846320210329134135.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-93 Dėl Molėtų rajono įvaizdžio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_03_25_b1-93.docx
27845720210329133531.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-92 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo 7_2021_03_25_b1-92.docx
27845620210329133405.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-90 Dėl Molėtų kultūros centro nuostatų patvirtinimo 7_2021_03_25_b1-90-.docx
7_2021_03_25_b1-90-nuosta...
27845120210329132909.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-89 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo 7_2021_03_25_b1-89.docx
27844820210329132743.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-88 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Molėtų krašto muziejui valdyti patikėjimo teise 7_2021_03_25_b1-88.docx
27844620210329132629.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-87 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo 7_2021_03_25_b1-87.docx
27843820210329132339.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-86 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2021_03_25_b1-86.docx
27843520210329132152.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-85 Dėl bešeimininkio turto perėmimo 7_2021_03_25_b1-85.docx
27842820210329132013.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-84 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2021_03_25_b1-84.docx
7_2021_03_25_b1-84_prieda...
27842220210329131850.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-83 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2021_03_25_b1-83.docx
7_2021_03_25_b1-83_prieda...
27841720210329125700.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-82 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-148 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo 7_2021_03_25_b1-82.docx
27841420210329125521.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-80 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo 7_2021_03_25_b1-80.docx
27840820210329124811.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-79 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį 7_2021_03_25_b1-79.docx
27840720210329124608.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-78 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai 7_2021_03_25_b1-78.docx
27840020210329124441.adoc
2021-03-29
17:00:00
B1-77 Dėl pavedimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai parengti išvadą 7_2021_03_25_b1-77.docx
27839920210329124316.adoc