title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2022-06-10
12:15:36
B1-141 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-26 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo 363009720220610b1-141.doc...
363010720220610b1-141-pri...
3630143630112022061012145...
2022-05-30
17:00:00
B1-140 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešo konkurso būdu 7_2022_05_26_b1-140.docx
36034220220530111152.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-139 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Malūnėlio kaimo teritorijoje 7_2022_05_26_b1-139..docx
7_2022_05_26_b1-139-misko...
36034120220530111030.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-138 Dėl Pievų, Steponavos ir Šilelio gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Linučių kaimo teritorijoje 7_2022_05_26_b1-138..docx
7_2022_05_26_b1-138_silel...
36034020220530110844.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-137 Dėl Pievų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Videniškių kaimo teritorijoje 7_2022_05_26_b1-137..docx
7_2022_05_26_b1-137.-piev...
36033820220530110704.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-136 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise 7_2022_05_26_b1-136.docx
36033720220530110454.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-135 Dėl bešeimininkio turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2022_05_26_b1-135.docx
36033220220530110416.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-134 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms 7_2022_05_26_b1-134.docx
7_2022_05_26_b1-134_pried...
36032920220530105224.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-133 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo 7_2022_05_26_b1-133.docx
36032820220530105128.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-132 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-65 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ pripažinimo netekusiu galios 7_2022_05_26_b1-132.docx
36032720220530105043.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-131 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį 7_2022_05_26_b1-131.docx
36032620220530104922.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-130 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B1-55„Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2022_05_26_b1-130.docx
36032520220530104718.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-129 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo 7_2022_05_26_b1-129.docx
36031620220530104553.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-128 Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo 7_2022_05_26_b1-128.docx
36031520220530103709.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-127 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2022_05_26_b1-127.docx
7_2022_05_26_b1-127_-tvar...
36031120220530101522.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-126 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022–2023 mokslo metams nustatymo 7_2022_05_26_b1-126.docx
7_2022_05_26_b1-126_pried...
36031020220530095909.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-125 Dėl Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo , reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 7_2022_05_26_b1-125.docx
7_2022_05_26_b1-125-nuost...
7_2022_05_26_b1-125_reorg...
36030720220530095244.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-124 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2022_05_26_b1-124.docx
36030520220530094825.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-123 Dėl pritarimo projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Šiupienių melioracija“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Dūdėnų kadastro vietovėje“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui 7_2022_05_26_b1-123.docx
7_2022_05_26_b1-123_pried...
36030420220530094627.adoc
2022-05-30
17:00:00
B1-122 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ 7_2022_05_26_b1-122.docx
7_2022_05_26_b1-122_partn...
36010020220527125651.adoc