title

Rajono nevyriausybinių organizacijų projektams paskirstyta 11700 €

Paskelbus kvietimą teikti 2021 m. projektus, Savivaldybės paraiškų vertinimo komisija 2021 m. iš nevyriausybinių organizacijų gavo ir įvertino 34 paraiškas, 29 pateiktoms paraiškoms Administracijos direktoriaus įsakymu skirtas finansavimas, 5 paraiškos nebuvo finansuotos.

Finansavimą gavo šios organizacijos ir projektai:

1. Dapkūniškių bendruomenės centras, Kultūros tradicijų puoselėjimas Dapkūniškių kaime - 250 €.

2. Molėtų rajono tautodailininkų draugija, XXIII-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis Laumžirgis" - 400 €.

3. Videniškių bendruomenės centras, Videniškių miestelio šventė „Lik sveika vasarėle, lik sveika" - 300 €.

4. Luokesos bendruomenės centras, Savanorių akcija, tvarkant Bebrusų ežero pakrantę - 600 €.

5. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamės, Kartos kartu - 640 €.

6. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamės, Molėtų r. VVG Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą - 680 €.

7. Alantos bendruomenės centras, Alantos krašto šeimų šventė - 300 €.

8. Bekupės bendruomenės centras, Kartu mes galime daugiau - 400 €.

9. Bekupės bendruomenės centras, Jaunimo užimtumo skatinimas - 300 €.

10. VŠĮ „Arino namai", Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas - 230 €.

11. VŠĮ „Arino namai", Laukinių ir darželio augalų praktinis panaudojimas sveikatinimuisi, maistui ir puošybai - 400 €.

12. Molėtų policijos asociacija, Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką - 250 €.

13. Asociacija „Sprendimai šiandien", Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse - 550 €.

14. Verbiškių bendruomenės centras, Tradicinio futbolo turnyro „Verbiškės 2021" organizavimas - 500 €.

15. Meniškas kaimas, Simpoziumas „Keramika be sienų" - 300 €.

16. Meniškas kaimas, Parama tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" elektros sąnaudų išlaidoms padengti - 400 €.

17. Kuolakasių kaimo bendruomenė, Patikima apsauga nuo gaisro - 70 €.

18. Kuolakasių kaimo bendruomenė, Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje" pastato ir turto draudimas - 220 €.

19. Alantos dvaro bendruomenė, Puoselėkime tradicines šventes - 100 €.

20. Inturkės bendruomenės centras, Žolinės-kraštiečių šventė - 300 €.

21. Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai", Verslumo kodas Aukštaitijoje - 280 €.

22. Molėtų rajono literatų brolija, Kūrybinis sambūris - 500 €.

23. VO „Legendos", Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant. Meninė kūrybinė stovykla Videniškiuose - 800 €.

24. Joniškio bendruomenės centras, Per sportą į bendruomeniškumą - 500 €.

25. Joniškio bendruomenės centras, Bendruomenės patalpų išlaikymas - 400 €.

26. VšĮ „Teatriukas", Kūrybinės stovyklos Drąsių kalvėje - vietos jaunimas vaikams - 600 €.

27. VšĮ „Idėjų medis",  Visi kartu, visi drauge" - 230 €.

28. Žaliųjų klubas „Gojus", Pirmosios pavasario žalumos šventės JORĖ etnokultūrinių tradicijų plėtra - 700 €.

29. VšĮ „Miniatiūros",  Aš draugauju su menu ir mokslu - 500 €.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-20 15:23:49