title

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 2022 metų projektų konkurso atrankai paraiškas pateikė 3 organizacijos

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius informuoja, kad pasibaigė paraiškų teikimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų  atrankos konkursui.

Iki numatyto termino paraiškas pateikė:

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Paraiškos gavimo data ir laikas

Paraiškos registracijos data ir numeris

1.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

2021-11-03 15:16

2021-11-03
D23-1018

2.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras

300500282

2021-11-04 11:29

2021-11-04
D23-1027

3.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

267602980

2021-11-05 10:09

2021-11-08
D23-1048

Molėtų rajono savivaldybės administracija Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje 2022 metų projektams įgyvendinti planuoja skirti 48957 eurus (iš valstybės biudžeto lėšų - 33957 eurai, iš savivaldybės biudžeto lėšų - 15000 eurų).

Mažiausia vienam projektui skiriama suma -  5000 eurų.

Didžiausia vienam projektui skiriama suma - 25000 eurų.

Bendrai projektams finansuoti prašoma suma 68 210,84 Euro.

Projektų atrankos konkursas organizuojamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo".

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl projektų finansavimo turi priimti iki š. m. gruodžio 31 d. Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-09 15:23:12