title

Pasirašyta naujų pėsčiųjų takų Molėtų mieste finansavimo sutartis

 

2020-11-23 d. Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių", Nr. 04.5.1-TID-R-516-91-0006, finansavimo.

Projekto įgyvendinimo metu Molėtų mieste ketinama įrengti du naujus pėsčiųjų takus: 0,052 km taką prie Ąžuolų g. bei 0,560 km pėsčiųjų taką tarp Liepų ir Melioratorių gatvių, taip pat takų apšvietimą, 4 poilsio aikšteles su mažosios architektūros elementais - suoliukais ir šiukšliadėžėmis. Šiuo projektu siekiama pagerinti pėsčiųjų susisiekimo sąlygas Molėtų mieste, didinant gyventojų saugumą, mobilumą bei prisidedant prie oro taršos mažinimo, sudarant sąlygas, kad pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra būtų patraukli ir saugi jos naudotojui.

Projekto pabaiga: 2022-03-31 d.

Projekto biudžetas - 133 191,13 Eur, iš jų 57 588,00 Eur - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 75 603,13 Eur - iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra".

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-10 14:36:17