title

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Rekomendacijos (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)