title

Pasirašyta Melioratorių g. 20 ir 18 C sklypų Molėtų mieste parengimo verslui finansavimo sutartis

 

2020-12-29 d. pasirašyta projekto „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C",  projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0004, finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra".

Pagrindinė projektu sprendžiama problema - neigiamų demografinių procesų pristabdymas, gerinant verslui palankią infrastruktūrą, tokiu būdu paskatinant investuotojų pritraukimą, verslų kūrimąsi ir/ar plėtrą, naujų darbo vietų steigimą Molėtų mieste. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta apleista teritorija, esanti Melioratorių g. 18C ir 20, Molėtų mieste. Sklypai yra Molėtų miesto verslo „koridoriaus" teritorijoje, kurioje šiuo metu sparčiai vystosi nauji verslai. Gerą susisiekimą užtikrina pro šalį einantis 4 kategorijos valstybinės reikšmės kelias. Sklypai bus prijungti  prie centralizuotų vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tiekimo tinklų, padarytas paviršinio vandens nuvedimas, įrengti privažiavimai į sklypus, sutvarkyta teritorija, sklypai parengti statyboms, aptverti tvora. Kuriama infrastruktūra verslui nebus pritaikyta konkrečiam investuotojui. Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo bus pritraukti 2 nauji investuotojai, kurie bendrai sukurs 15 darbo vietų. Taip pat, planuojama, kad privačios investicijos abiejuose sklypuose iš viso sieks ne mažiau kaip 1 000 000 Eur.

Įgyvendinimo trukmė - nuo 2020-12-29 iki 2022-09-30 (20 mėn.)

Vykdytojas - Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė - 195.894,97 Eur

Europos Regioninės plėtros fondo lėšos - 163.070,53 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 14.388,58 Eur

Molėtų r. savivaldybės biudžeto lėšos - 18.435,86 Eur.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-09 10:33:59