title

B78_63 Vienkartinė alkoholio

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 Nr. B 78-63

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos tik įmonėms, turinčioms nuolatines licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

Ši paslauga apima 5 vienkartinių licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių metu išdavimą:

1. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimas;

2. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, parodose išdavimas;

3. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose išdavimas;

4. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas;

5. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių"
3. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-15 sprendimas Nr. B1-178 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraišką

2. Suderinimą dėl alkoholio prekybos su renginio organizatoriumi (suderinimo žyma gali būti ir ant paraiškos išduoti licenciją blanko).

3.Galiojančią įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu (jei įmonei licencija išduota ne Molėtų rajono savivaldybėje). Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės vykdomoji institucija patikrina:

1. ar įmonė, pateikusi paraišką gauti vienkartinę licenciją, turi licenciją verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais arba licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu;

2. įmonės, pateikusios paraišką gauti vienkartinę licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo internetinėje svetainėje.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specialistė Vanda Aleksiejūnienė, tel.8 383 40058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Bankas - AB „Swedbank“, Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas - 52362
Paslaugos kaina – 17 EUR

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (paraiška)

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo veiksmų schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra